01230818

Eule, 50 x 70 cm, 

Öl, Leinwand,

Preis/ohne Rahmen: € 1150,-

----

01230818

 Owl, 50 x 70 cm, Nr.01230818

oil, canvas,

price/without frame: € 1150,-

 

 

 

 

02230818

Katze, 50 x 70 cm,

Öl, Leinwand,

Preis/ohne Rahmen: € 1200,-

----

02230818

Cat, 50 x 70 cm, No-02230818

Oil, canvas,
Price/without frame:  1200,-

Rotkelchen,

Öl, Leinwand, 20 x 40 cm.

-----

Robins,
Oil on canvas, 20 x 40 cm

 

Katze in rot+ Gold ,

Öl- Leinwand, 30 x 30 cm

-----

Cat in red + gold,
Oil on canvas, 30 x 30 cm

Katze in lila+ Gold,

Öl- Leinwand, 30 x 30 cm

-----

Cat in purple + gold
Oil on canvas, 30 x 30 cm

 

Hund auf rotem Sofa,

Öl, Leinwand, 60 x 80 cm

-----                    

Dog on red sofa,
Oil on canvas, 60 x 80 cm

 

Katzen- Portrait- Auftrag,

Öl auf Leinwand, 40 x 60 cm

-----

Cat portrait job
Oil on canvas, 40 x 60 c

 

Hunde- Portrait- Auftrag,

Öl auf Leinwand, 40 x 60 cm

-----

Dog portrait order,
Oil on canvas, 40 x 60 cm